ประวิติ

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ณ ที่แห่งหนึ่งในเมืองหลวง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  วันที่  30 มกราคม  2554

Oh... No... มันยอดมาก

นักศึกษาปริญญาโท    บริหารการศึกษา  ร่น 3  ศูนย์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์